Naar de eigen website 
 
 
 ZEVENHUIZEN

Missie

Wij willen luisteren en handelen naar wat de levende God in Zijn spreken ons heeft toevertrouwd: de Bijbel. Daarin komt God ons tegemoet als de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven in een almachtige Vader, de Schepper, die ons niet los laat en die aan het begin en tot het einde van ons leven en deze wereld staat. En dat Zijn Zoon Jezus Christus HERE en Verlosser van ons leven is. Dat Hij gestorven is voor onze zonden en daarna is opgestaan. En dat God in Zijn Geest ons nabij is en ons verder wil leiden om naar Gods wil te leven.

Geloven dat doen wij niet alleen. We zijn verbonden met miljoenen christenen op deze aarde, maar ook met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Die het geloof in God hebben beleden zoals is verwoord in de belijdenisgeschriften van de algemene christelijke Kerk en van de gereformeerde traditie.

 

Visie

Levend uit Gods genade in Jezus Christus worden wij opgeroepen om het Woord te horen, Hem te volgen en te dienen en Zijn Naam te verkondigen. Dit doen wij door middel van de zondagse eredienst, het omzien naar elkaar in woord en in daad, in het getuigenis. Kortom, om met elkaar gemeente van Jezus Christus te zijn door betrokkenheid op God en de naaste.

(informatie van de eigen website

 
 
.
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
.
...