Voor vragen en opmerkingen:

classiswesterkwartier@gmail.com Overige informatie


START & ACTUEEL

Op diverse plaatsen in onze classis worden programma's van Vorming en Toerusting gemaakt. Wij hopen dat mensen gebruik gaan maken van het aanbod in de verschillende gemeenten. De agenda van de classis zal zo goed mogelijk de activiteiten bijhouden. Tip voor ouderlingen: kijk voor de zondagse afkondigingen eens naar wat er in de omgeving wordt georganiseerd en geef dat door! Het kan natuurlijk ook op de beamer gezet worden. 


Geef nu uw activiteiten door! classiswesterkwartier@gmail.com  


In een wereld die beheerst wordt door een corrupte en hebzuchtige kerk, is er slechts 1 kleine spijker nodig, 1 goed geschreven geschrift en 1 monnik met een scherpe tong om alles ondersteboven te keren.

Hoewel Maarten Luther niet van plan was de Reformatie in gang te zetten met zijn 95 stellingen, deed zijn besef, dat redding uit het geloof is en niet uit werken, de revolutie ontvlammen. (Romeinen 1:17_ Sola fide)  

Hij protesteerde tegen de gang van zaken binnen de Katholieke kerk.

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling.

In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven.  Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits.

Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne.

Kent u ze nog niet?

Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!