Naar de >  eigen website

Ontmoetingskerk Oldehove

Liudgerkerk Oldehove

Kerk Niehove

OLDEHOVE-NIEHOVE

De Protestantse Gemeente Oldehove- Niehove is ontstaan door de federatie van

de Gereformeerde kerk te Oldehove met de Hervormde gemeente Oldehove- Niehove
op 11 januari 2009, gevolgd door een fusie op 1  januari 2014.

Een Positieve Christelijke gemeente waar ruimte is voor verschillende achtergronden.
De gemeente maakt gebruik van 3 verschillende kerkgebouwen.


BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT IN OLDEHOVE

Op 10 december organiseert Amnesty International de jaarlijkse Schrijfmarathon. Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen in de pen.
De diaconie van de PKN Oldehove-Niehove organiseert op deze dag ook een schrijfactie in Oldehove, om te vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie.

Dit jaar staat onder anderen de Egyptische fotograaf Shawkan centraal. Hij legde het uiterst brute politieoptreden tegen vreedzame betogers vast. Amnesty ijvert voor de onmiddellijke vrijlating van Shawkan, die alleen maar gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting.

De Mexicaanse Yecenia Armenta ontving tijdens de Schrijfmarathon 2015 meer dan achtduizend brieven. Armenta zat sinds juli 2012 in de gevangenis nadat ze, na vijftien uur marteling en het dreigement dat haar kinderen gedood zouden worden, een moord bekende die ze niet had begaan. Op 7 juni 2016 kwam ze vrij.
Behalve Yecenia Armenta, kwamen na de Schrijfmarathon van 2015 ook de Amerikaan Albert Woodfox, Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar, Fred Bauma en Yves Makwambala uit de Democratische Republiek Congo en Leyla en Arif Yunus uit Azerbeidzjan vrij, en er werden maatregelen genomen om kindhuwelijken in Burkina Faso te voorkomen.

Schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan, blijkt nog steeds een ijzersterk actiemiddel. Iedereen kan er aan meedoen en het werkt! Wereldwijd bestoken mensen autoriteiten die de mensenrechten aan hun laars lappen met stapels brieven. Zo'n bombardement aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Schrijven op 10 december
Iedereen die wil meedoen aan Amnesty’s Schrijfmarathon kan op zaterdag 10 december van 10.00 uur tot 14.00 uur terecht in De Stiep (bijgebouw van de Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 20) te Oldehove. Daar kunt u aan de hand van voorbeeldteksten een of meerdere brieven of solidariteitskaarten schrijven. Terwijl u schrijft zorgen wij voor een kopje koffie of thee.
Er is voor de kinderen gelegenheid om te spelen.

Meer informatie over Amnesty’s schrijfmarathon kunt u vinden op:
http://schrijfmarathon.amnesty.nl