MUNNEKEZIJL

 

Uitnodiging 

Beste dorpsgenoten,

Wij, de gereformeerde kerk Munnekezijl PKN, nodigen iedereen van harte uit voor de feestelijke start van het kerkelijke seizoen op zondag 20 september.

We beginnen om 11:00 uur met een feestelijke dienst verzorgd door de fantastische gospelgroep Joy for People. Het thema van de dienst: is God online? Daarna is er voor iedereen soep en broodjes en kunt u alvast een kijkje nemen bij de activiteiten voor het komende seizoen.

Vanaf ongeveer 13:00 uur is er leuke sterrit- auto puzzeltocht naar een leuke locatie waar vertier voor jong en oud is.

Mocht u zelf niet in het bezit van een auto zijn, geen probleem, er is nog wel een plekje vrij.

Natuurlijk kost zo’n dag heel wat, maar dat mag voor niemand een belemmering zijn en daarom vragen we een vrijwillige gift.

We willen wel graag weten op hoeveel mensen we deze dag kunnen rekenen.

Opgeven kan via de mail: hildavangosliga@ziggo of lever het strookje voor 13 september in bij Hilda van Gosliga, Stadsweg 29 Lauwerzijl of bij Marjolein Zwama, Kolkstraat 4 in Munnekezijl.

Doe je met ons mee? 


Orgelconcert

Jaap Sake Heeringa

uit Dokkum


Prachtige orgelimprovisatie over het Bijbelse scheppingsverhaal.

Met samenzang

Techniek: Alie Patrouilje. Samensteller en lezer: Gooitzen Riemersma

Op het mooie orgel in de

Geref. Kerk Munnekezijl

Zaterdag 10 okt.

Aanvang 19.30 uur.

Deurcollecte ter tegemoetkoming van de onkosten.

Meer informatie of ook in uw kerk? gooitzenriemersma@gmail.comInformatie over de gemeente vindt u hier:

http://www.pknmunnekezijl.nl