Voor het programma van Leek-Oldebert kijkt u hier

voor de eigen website hier
LEEK-OLDEBERT

 

Missie
“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden”. 1 Joh. 4:9,10

In verbondenheid met Hem, elkaar en de wereld, willen wij met hoofd, hart en handen getuigen van deze onvoorwaardelijke liefde.

Visie
Op weg naar Gods Koninkrijk en vanuit het besef dat God de mens en de wereld eerder lief had dan omgekeerd (1 Joh. 4:19), wil de PGLO een gastvrije geloofsgemeenschap zijn waarin we door veelvoudige ontmoetingen er naar verlangen zicht te krijgen op de liefde van God voor de wereld.

• Ontmoetingen met God: om Zijn liefde te ontvangen, te beleven en te vieren in o.a. erediensten, grote en kleine kringen van mensen en dit door te laten werken in ontmoetingen met anderen en de wereld;
• Ontmoetingen met elkaar: van hart tot hart (oprecht) omzien naar de ander en zoeken naar wat dit kan betekenen voor ontmoetingen met God en de wereld; 
• Ontmoetingen met de wereld: om naar buiten toe handen en voeten te geven aan wat met God en elkaar wordt gedeeld, beleden en gevierd.

 (informatie van de eigen website)