Bekijk hier de site van Kornhorn-Opende

KORNHORN-OPENDE

Als kerkelijke gemeente staan wij tussen progressief en behoudend. Een “midden-positie”.  Wij willen graag een gemeente zijn met frisse ideeën, die de bijbelse boodschap toepast in de huidige situatie. Een gemeente die past bij de gemoedelijke aard van de bevolking in het Westerkwartier, waar Kornhorn deel van uit maakt.

alt

Op zondag vindt er één eredienst plaats. Aanvang 09.30 uur. De eerste zondag van de maand begint de dienst om 11.00 uur.

Kornhorn viert jaarlijks 5 keer het Heilig Avondmaal. Eén viering vindt plaats op Witte Donderdag (Lopend Avondmaal). Sedert 1 januari 2010 vindt er in onze kerk een “Open Avondmaal” plaats. Dat geldt voor de kinderen en volwassenen, welke (nog) geen belijdenis hebben gedaan.

Rond Pasen wordt sedert enkele jaren de Paascyclus gehouden (erediensten op Witte Donderdag/Goede Vrijdag/Stille Zaterdag/1e Paasdag).

Er is een jaarlijkse dienst van kerk en school.

De kerkenraad bestaat momenteel uit 5 leden: 1 preses (tevens wijkouderling), 3 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester. 

Wij verzorgen een kerkblad “Op de Hoogte” welke maandelijks wordt uitgebracht. Deze wordt thuis bezorgd bij alle leden en gastleden.

(informatie uit de eigen website)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.