EZINGE 

 

Van oud naar nieuw

 

Voorbereiding

Eén landelijke kerk, dus ook in Ezinge, de Protestantse Gemeente Ezinge, een kleine gemeenschap met twee kerkgebouwen. Gevolg, we moesten een keuze maken tussen het gereformeerde kerkgebouw uit omstreeks 1870 en het hervormde kerkgebouw uit de 13de eeuw. Moeilijke keuze waarbij sentimenten een grote rol speelden. Ook financieel waren er grote puzzels op te lossen.

Uiteindelijk werd er gekozen voor de monumentale kerk op de wierde van Ezinge.

Bij het maken van de keuze voor deze kerk hadden we al wel een compleet restauratieplan in onze gedachten en die hebben we verder laten uitwerken door Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen/Drenthe, de S.B.K.G.D., die ons verder zou gaan begeleiden in het restauratieproces. Uiteindelijk kregen we bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat we in aanmerking kwamen voor subsidie. Nu konden we verder. Het restauratieplan werd samengevat in een PowerPoint presentatie en besproken op de kerkenraad. Hierna op gelijke wijze besproken op een gemeentevergadering. Daarna nog een aanvraag bij het R.C.B.B. en uiteindelijk was het kerkordelijk rond.

Wat volgde waren de benodigde vergunningen. We hadden gehoopt om begin 2011 van start te kunnen gaan, maar al met al is het begin 2012 geworden. Eind 2011 was de vergunning van de gemeente pas helemaal rond.

Inmiddels hadden we de heer Willem van der Veen in geschakeld, de architect die ons gedurende de restauratie zou begeleiden. Hij heeft zeer veel ervaring in het restaureren van monumentale kerkgebouwen.

Uitvoering in het kerkgebouw

Nadat alle hobbels waren genomen konden we in maart 2012 beginnen met de daadwerkelijke uitvoering van de restauratie. Er is veel gebeurd en het beste als volgt samen te vatten:

 1. a.    Demonteren van het monumentale orgel;
 2. b.    Verwijderen plavuizen vloer en de daaronder liggende vleilaag. Hierna nog ongeveer 15 cm diep uitgraven van de bodem;
 3. c.    Begeleiding en onderzoek Archeologische Dienst voor eventuele bodemvondsten.  Deze zijn niet gevonden, de vloer was in de jaren 50 ook al eens helemaal overhoop geweest;
 4. d.   Storten van een 14 cm dikke betonlaag als werkvloer in het kerkgebouw. Wel moesten vooraf bepaalde leidingen reeds worden gelegd;
 5. e.    Afbikken en daarna schoon frezen van alle binnenmuren van het gebouw;
 6. f.     Aanbrengen van een nieuwe stuclaag; Dit slechts na de nodige onderzoeken en proeven welke stuclaag het beste was.
 7. g.   Aanbrengen van een toiletruimte onder de trap;
 8. h.   Het plaatsen van een keukenunit in de consistorie;
 9. i.     Schilderen van het plafond van het kerkgebouw;
 10. j.     Aanbrengen van leidingen voor vloerverwarming, verlichting en geluid;
 11. k.    Monteren van een ultra moderne verwarmingsinstallatie op de kerkzolder;
 12. l.     Aanbrengen van de plavuizenvloer. Deze werd over alle leidingen etc. heen gemetseld;
 13. m.  Herstel van de toegangsdeuren en deze zo goed mogelijk tochtvrij maken;
 14. n.   Plaatsen van verwarmingselementen als toevoeging op de vloerverwarming;
 15. o.    Aanbrengen van aanvullende verlichting, een beeldinstallatie alsmede een geluidsinstallatie;
 16. p.    Diverse kleinere zaken om het geheel af te werken.

Uitvoering buitenom

Met name de westelijke gevel van de toren baarde ons zorgen. We hadden erg veel last gehad van lekkage. Na een uitvoerig specialistisch onderzoek naar de samenstelling van de muren, is er een speciale mortel in de voegen aangebracht. Hiermee hopen we de lekkage meester te zijn geworden. Ook de westelijke gevel van het aan de toren vast gebouwde verenigingsgebouw en die van de kerk, werden opnieuw gevoegd.

Oplevering en opening

De oplevering van de diverse delen van de restauratie vond plaats in september en oktober.

Op zondag 28 oktober hebben we onze eerste eredienst weer in ons gerestaureerde kerkgebouw kunnen houden. Dit was een warme ervaring, zowel fysiek als emotioneel.
Op 2 november vond de officiële opening plaats door de burgemeester van de gemeente Winsum, terwijl op 10 november open huis werd gehouden voor alle inwoners van de oude burgerlijke gemeente Ezinge.

Wat nog rest

Het orgel wordt helemaal gerestaureerd in het voorjaar van 2013 en daarna terug geplaatst. Dit heeft onder meer te maken met het vaststellen van temperatuur en vochtgehalte in de kerkzaal over een langere tijd. Het mag niet te droog zijn, maar ook weer niet te warm. Hiertoe zijn twee apparaatjes geplaatst die per 14 dagen dit digitaal bijhouden, waarna de resultaten op de computer kunnen worden uitgelezen.

 

Natuurlijk is dit maar een vogelvluchtopname van alle werkzaamheden die moesten worden verricht om tot het behaalde resultaat te komen. Wij zijn gepast trots op onze gerestaureerde kerk op de rand van de wierde van Ezinge en we nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op één van de mooiste plekjes van Groningen.

 

Hartelijke groet,

Protestantse Gemeente Ezinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Namens de


Protestantse Gemeente Ezinge,


Annechien de Vries-Slopsema, scriba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.