Naar de eigen website


EZINGE 

WIE ZIJN WIJ?
De gemeente kent op 1 juli van het jaar 2006, 425 ingeschrevenen, onderverdeeld in 191 belijdende leden, 152 doopleden, 50 geboorteleden, 1 gastlid, 3 niet-gedoopten en 28 meegeregistreerden. Er zijn nog 28 leden van de Protestantse Kerk die elders zijn ingeschreven als voorkeurslid.


In de voormalige burgerlijke gemeente Ezinge is de Protestantse gemeente Ezinge de enige aanwezige christelijke gemeente. In Wehe-den-Hoorn vinden we rooms-katholieke parochies en de Vrijgemaakte Kerken in Aduard, Oldehove, Zuidhorn of Winsum.
De Protestantse gemeente zelf kent ook een breed scala aan geloofsbelevingen zonder te kunnen spreken over stromingen binnen de gemeente. De gemeente is te kenmerken als traditionele gemeente met de blik op de toekomst. Er is gekozen voor een oecumenisch-protestantse orde van dienst, waarin de voorreformatorische liturgie opnieuw adem krijgt. Er is een grote openheid naar buiten toe. Iedereen mag delen in de liefde van Christus, iedereen is welkom in ons midden.
Andere religies dan de christelijke zijn er in ons gebied niet. 
De gemeente van Ezinge beschikt over twee kerkgebouwen (1*). Het voormalig hervormde kerkgebouw uit de eerste helft van de 13e eeuw, gelegen aan de Torenstraat en het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuwestreek, daterend uit 1875.
De (hervormde) kerkgebouwen van Feerwerd en Garnwerd, die in het verleden overgedragen zijn aan de stichting Oude Groninger Kerken, worden in de drie dagen van Pasen nog door de gemeente gebruikt. In Oostum vinden er af en toe Grunneger Dainsten plaats die niet onder verantwoordelijkheid vallen van onze kerkelijke gemeente. De kerk in Saaksum wordt gebruikt door de Gereformeerde Bond.

 (informatie van de eigen website)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Namens de


Protestantse Gemeente Ezinge,


Annechien de Vries-Slopsema, scriba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.