Hier vindt u de eigen website van DorkwerdDORKWERD

De hervormde gemeente van het kleine dorpje Dorkwerd maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voor ons staat de bijbel als het betrouwbare woord van God centraal. De bijbel zien we kernachtig weergegeven in de gereformeerde belijdenissen.In onze gemeente zijn de zondagse diensten belangrijk. Daar wordt de bijbel uitgelegd, met de boodschap dat Jezus gekomen is om mensen (zondaren) te redden. Rond deze diensten is er veel gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook op de andere dagen van de week is er veel te doen, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Je bent van harte uitgenodigd om via deze website meer te weten te komen. 

We willen u/ jou daarnaast ook graag persoonlijk ontmoeten, daarom: in onze zondagse diensten of voor de andere activiteiten: van harte uitgenodigd! Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

(informatie van de eigen website)