Website Doezum?
 
 
 
DOEZUM
 

PKN  Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en deze gemeente telt op 1 september 2017 498 geregistreerde leden, waarvan 211 belijdende leden, 204 doopleden en 83 ongedoopt of meegeregistreerd. (1 september 2016 was dit 497)

De diensten worden beurtelings gehouden in de twaalfde eeuwse ‘Sint Vituskerk’ en 1x per maand in ‘t Anker, welke is gebouwd in 1962.

De leeftijdsopbouw van de gemeente ziet er als volgt uit:

Leeftijd

2013

0 tot 20

21%

21 tot 40

21%

41 tot 60

29%

61 tot 80

25%

81 tot100

3%

Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan het leiden van `t Kraaiennest (nevendienst voor kinderen tot 6 jaar), het verzorgen  en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

(informatie van de eigen website)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.