De protestantse gemeente Aduard i.w. heeft een eigen website: www.pkn-aduard.nl
 
 
 
ADUARD
 
 
We vormen een deel van de grote Protestantse Kerk van Nederland. We zijn, zoals de aanhef luidt, een Protestantse Gemeente in wording.
 

Er is een Hervormde Gemeente, die in de wandeling meestal Abdijkerk wordt genoemd.

Deze gemeente komt samen in het enige gebouw dat nog over is van het imposante klooster dat hier  vroeger stond.

De Cisterciënzer Abdij in Aduard was ooit een van de grootste en belangrijkste kloosters in Noordwest Europa.

Daarnaast is er de Gereformeerde Kerk, die (ook naar het gebouw) als Rehoboth-kerk wordt aangeduid.

De onderlinge eenheid is nog ‘in wording’, maar we doen steeds meer dingen samen. 

Aduard is een landelijk dorp, een handvol kilometer ten westen van de stad Groningen,

aan de rand van het bijzondere, oude cultuurlandschap van het Reitdiepgebied.

Tot het grondgebied van onze gemeente rekenen we ook Den Ham, een lintdorp ten noorden van Aduard, en Fransum, een klein buurtschap.

Er is in de kerk en in de omgeving van alles te zien en te beleven. We hopen u daar ook een keer live te mogen begroeten.

(aangepaste tekst van de website)